תנאי שימוש ומדיניות ביטולים
שימוש באתר מנזה Menza.today הינו בכפוף להסכמתו של המשתמש להשתמש בו לפי הכללים המפורטים להלן וכן לפי הוראות החוק והדין, כולל, אולם לא רק, הוראות החלות על שימוש ביישומים, כפי שיתקבלו מעת לעת.
שימוש באתר משמעו הסכמה ואישור לקבלת כללי שימוש, כמו גם התחייבות לפעולה על-פיהם ועל פי הוראות הדין. הפרת הכללים האמורים עשויה להוביל להפסקת האפשרות להשתמש ביישום / אתר, נקיטת הליכים משפטיים ו/או נקיטת אמצעים משפטיים אחרים, בין מנזה ובין על-ידי כל גורם ו/או רשות אחרת.

 

תכולת אתר מנזה
האתר נועד לקבלת מידע בנוגע לפריטי אוכל המוצעים במסעדת מנזה ירושלים. בנוסף האתר מאפשר הזמנת פריטי אוכל מסוגים שונים. האתר מכיל מידע כדוגמת – מידע על סחורה, מוצרים, שירותים, מלל, ידיעות, הודעות, כתבות וכל מידע אחר ו/או טקס אחר מכל סוג שהוא, מוצג ו/או ערוך בקול ו/או בתמונה ו/או בכל אמצעי קליטה ו/או המחשה כלשהו, קיים ו/או עתידי, שניתן לקליטה על-ידי המשתמש.

 

מחירי המוצרים
מסעדת מנזה רשאית לקבוע ולשנות את מחירי פריטי המוצרים בכל העת. בכל מקרה המחירים המופיעים באתר מנזהMenza.today הם המחירים שיכריעו את מחיר המוצר. אנו לא מתחייבים למכור את הפריטים במחירים אשר מופיעים באתרים אחרים ולא יכולים ולא לוקחים אחריות על פרסום מידע ברשת שלא בשליטתנו.
במקרה שהלקוח השלים רכישת מוצר והמחיר ששילם לא משקף את המחיר העדכני של המוצר, הרכישה תתבטל והלקוח יקבל הודעה על כך.
מחיר מינימלי לאישור הזמנה במשלום הינו 100 ש"ח לכל הפחות.

 

הגבלות שימוש
פירוט זה אינו מהווה רשימה ממצה והיעדרו של איסור כלשהו אינו מהווה הכשרה לגביו. איסור על שימוש לא חוקי – שימוש לכל מטרה שאינה חוקית, או מטרה אסורה על-פי ההוראות.
שימוש אישי – היישום נועד לשימוש כמשתמש פרטי ומותנה בשימוש בפרטים אישיים מהימנים בלבד. אין להשתמש ביישום בזהות בדויה ו/או תוך התחזות לאחר. אין להשתמש ביישום באופן שאינו אישי פרטי, כולל שימוש מסחרי עבור הפקת רווח – למשל, באמצעות פרסום שירות, מוצר, הצעות מכר וכו'. בנוסף, אסור לבצע עריכת סקרים למטרות עשיית רווח או מטרות אחרות, הפצת משחקים או עריכתם, הפצת מכתבי שרשרת וכדומה.
איסור על העתקה – קיים איסור העתקה בכל אופן, לרבות שעתוק, שכפול, העתקה ישירה ועקיפה וכדומה של תכנים המופיעים ביישום, בין אם נמסרו על-ידי מנזה ובין אם נכללו בקישורים השונים. בנוסף חל איסור לבצע העתקה עקיפה ו/או ישירה של טכנולוגיה כלשהי בה נעשה שימוש כחלק מהיישום.

 

אספקה
ככלל ניתן לבצע באתר הזמנות לאזורים שיקבעו ע"י מנזה בלבד וזכות הבחירה שמורה להם. האפשרות להזמנת מוצרים באתר הינה מוגבלת לאזורים בהתאמה למפת אזורי החלוקה של החברה. החברה רשאית, גם אם אינה מתחייבת, לספק המוצרים אל מחוץ אזורי החלוקה, בתיאום טלפוני. במקרה כזה, גם אם נקלטה ההזמנה ונתקבלה בשרתי האתר, החברה אינה מתחייבת לספקה.
מזה שמחה לעמוד לרשות המשתמש בכדי לפתור כל בעיה שצצה בענייני אספקה ומשלוח. אין החברה אחראית לעיכובים באספקה בשל אירועים שמחוץ לשליטתה, כדוגמת – תנאי מזג האויר, שביתות, נסיבות טבע, תאונות דרכים תקלות שונות, תקלות במערכות הטלפונים או המחשוב שייפגעו בהשלמת הרכישה, תקלות בשירותי האי-מייל ועוד.
החברה ו/או נציגה אינם אחראים ולא יישאו בנזק ישיר, עקיף, תוצאתי ו/או אחר כלשהו שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי בשל שימוש ו/או השלמת רכישה באמצעות האתר באופן שאינו על-פי תקנון זה, בכל עילת תביעה שהיא, לרבות מניעת רווח ו/או הפסד הכנסה מכל סיבה שהיא. החברה שומרת לעצמה הזכות לביטול הזמנה שבוצעה באתר במסגרתה נגרם נזק כאמור – וזאת בכפוף להוראות הדין של הגנת הצרכן, מבלי לגרוע מכלל הסעדים המגיעים לחברה בהתאם לתקנון זה.

החברה עושה ככל שביכולתה לספק מוצרי איכות ובמועד המבוקש. ככל שהמשתמש סבור כי המוצרים שנרכשו על-ידו באתר לוקים בפגם, מוזמן המשתמש לפנות לשירות הלקוחות שלנו בטלפון המופיע.

 

ביטול עסקה
הוראות הסעיף כפופות להוראות ביטול עסקה של תקנות הגנת הצרכן, התשע"א – 2010.
אין זכות ביטול הזמנה שאושרה, זאת מטעמים המפורטים בחוק הגנת הצרכן, למעט במקרים של מוצר פגום אי-אספקה או אי-התאמה.
בעת ביטול עסקה בשל אי-התאמה, פגם או אי-אספקה במועד שנקבע, או הפרה אחרת כלשהי על-ידי החברה, לא ייגבו דמי טיפול ואילו כספו של המשתמש יוחזר לו 14 יום מקבלת הודעת הביטול, לכל המאוחר ועל חשבון החברה.

Facebook Icontripadvisortripadvisortripadvisor
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
he_ILHebrew